Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Trị

Sinh 1947

Hi sinh 15/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Trị

  Nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Trị, nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1950, hi sinh 25/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Trị

  Nguyên quán Đại Đồng - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Trần Văn Trị, nguyên quán Đại Đồng - Yên Dũng - Hà Bắc, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Trị

  Nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Trị, nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1940, hi sinh 30/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã An Tịnh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Trị

  Nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Trị, nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1940, hi sinh 30/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã An Tịnh - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Trị

  Nguyên quán Tiên Lương - Cẩm Khê - Phú Thọ

  Liệt sĩ Trần Văn Trị, nguyên quán Tiên Lương - Cẩm Khê - Phú Thọ hi sinh 08/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...