Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Trung

Sinh 1951

Hi sinh 1/4/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Trung

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Trung, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1911, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Trung

  Nguyên quán Phú Đông Hòa - Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Trần Văn Trung, nguyên quán Phú Đông Hòa - Củ Chi - TP Hồ Chí Minh, sinh 1940, hi sinh 12/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Trần Văn Trung

  Nguyên quán Nam Hồng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Trung, nguyên quán Nam Hồng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh hi sinh 2/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Trần Văn Trung

  Nguyên quán Hoàn Kê - Hoàng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trần Văn Trung, nguyên quán Hoàn Kê - Hoàng Hoá - Thanh Hoá hi sinh 29/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Trung

  Nguyên quán Đông Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Trung, nguyên quán Đông Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh hi sinh 07/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...