Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Tư

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Tân Hải - Hàm Tân - Bình Thuận

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Tân Hải - Hàm Tân - Bình Thuận, sinh 1960, hi sinh 8/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Suối Đá - Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Suối Đá - Dương Minh Châu - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Hòa Tịnh - Chợ Gạo - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Hòa Tịnh - Chợ Gạo - Tiền Giang, sinh 1946, hi sinh 27/09/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Đạo Thạnh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Đạo Thạnh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1952, hi sinh 24/04/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Bình Phục Nhất - Chợ Gạo - Mỹ Tho

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Bình Phục Nhất - Chợ Gạo - Mỹ Tho, sinh 1928, hi sinh 3/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...