Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Vạn

Hi sinh 25/6/1965

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
93 Phú Lợi P2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.624133

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Vạn

  Nguyên quán Nam Hà

  Liệt sĩ Trần Văn Vạn, nguyên quán Nam Hà, sinh 1949, hi sinh 12/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Trần Văn Vạn

  Nguyên quán Hùng Vương - Vụ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Trần Văn Vạn, nguyên quán Hùng Vương - Vụ Bản - Nam Hà hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long - Thị xã Bình Long - Bình Phước
 4. Liệt sĩ Trần văn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang huyện - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Văn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...