Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Xửng

Sinh 1948

Hi sinh 2/10/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Xửng

  Nguyên quán Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Xửng, nguyên quán Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1948, hi sinh 02/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Xửng

  Nguyên quán Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Xửng, nguyên quán Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1948, hi sinh 02/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ trần văn xửng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần văn xửng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ trần xửng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần xửng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...