Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

Nguyên quán Tuyên Thạnh - Mộc Hóa - Long An

Hi sinh 13/1/1960

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp Cả Đá, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa
ĐT: 0723.956.334 - 0723.509 666

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Thái Thọ - Thái Ninh - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Thái Thọ - Thái Ninh - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 17/03/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 10/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Đồng Việt - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Đồng Việt - Yên Dũng - Hà Bắc hi sinh 6/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Đông Vang - Tam Dương - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Đông Vang - Tam Dương - Vĩnh Phúc, sinh 1932, hi sinh 9/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...