Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

Nguyên quán Thái Thọ - Thái Ninh - Thái Bình

Sinh 1948

Hi sinh 17/03/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Tuyên Thạnh - Mộc Hóa - Long An

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Tuyên Thạnh - Mộc Hóa - Long An hi sinh 13/1/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 10/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Đồng Việt - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Đồng Việt - Yên Dũng - Hà Bắc hi sinh 6/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Đông Vang - Tam Dương - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Đông Vang - Tam Dương - Vĩnh Phúc, sinh 1932, hi sinh 9/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...