Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

Nguyên quán Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

Sinh 1952

Hi sinh 10/9/1978

Cấp bậc B2 - Cs

Đơn vị C1 - D4 - E752

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Tuyên Thạnh - Mộc Hóa - Long An

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Tuyên Thạnh - Mộc Hóa - Long An hi sinh 13/1/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Thái Thọ - Thái Ninh - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Thái Thọ - Thái Ninh - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 17/03/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Đồng Việt - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Đồng Việt - Yên Dũng - Hà Bắc hi sinh 6/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Đông Vang - Tam Dương - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Đông Vang - Tam Dương - Vĩnh Phúc, sinh 1932, hi sinh 9/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...