Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

Nguyên quán Đông Vang - Tam Dương - Vĩnh Phúc

Sinh 1932

Hi sinh 9/5/1968

Cấp bậc B1 - Bp

Đơn vị C7 - D8

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Tuyên Thạnh - Mộc Hóa - Long An

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Tuyên Thạnh - Mộc Hóa - Long An hi sinh 13/1/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Thái Thọ - Thái Ninh - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Thái Thọ - Thái Ninh - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 17/03/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 10/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán Đồng Việt - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán Đồng Việt - Yên Dũng - Hà Bắc hi sinh 6/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...