Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn ấn

Hi sinh 16/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
3A Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri
ĐT: 0985.225.477 (trưởng phòng) - 0985.225.477 - 0753.850006 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần văn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn ấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 20/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Trần Văn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hiện đang yên nghỉ tại Cầu Ngang - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Trần Văn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại Thị Trấn Tiên Lãng - Thị Trấn Tiên Lãng - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Trần Văn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Sa Thầy - Huyện Sa Thầy - Kon Tum
 5. Liệt sĩ Trần Văn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Tông Khao - Lai Châu
 6. Xem thêm các kết quả khác...