Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Viết Miêu

Sinh 1943

Hi sinh 19/1/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Viết Miêu

  Nguyên quán Vĩnh Khê - Ba Vì - Hà Nội

  Liệt sĩ Trần Viết Miêu, nguyên quán Vĩnh Khê - Ba Vì - Hà Nội, sinh 1943, hi sinh 19/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Viết Miêu

  Nguyên quán Vĩnh Khê - Ba Vì - Hà Nội

  Liệt sĩ Trần Viết Miêu, nguyên quán Vĩnh Khê - Ba Vì - Hà Nội, sinh 1943, hi sinh 19 - 01 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Viết Miêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Miêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Chu Minh - Xã Chu Minh - Huyện Ba Vì - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Trần Miêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Miêu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Hoà - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...