Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Xuân Bảy

Sinh 1943

Hi sinh 26/1/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Bảy

  Nguyên quán Liên An - Bình Lục - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Xuân Bảy, nguyên quán Liên An - Bình Lục - Hà Nam Ninh, sinh 1943, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Kon Tum - Phường Duy Tân - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Bảy

  Nguyên quán Liên An - Bình Lục - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Xuân Bảy, nguyên quán Liên An - Bình Lục - Hà Nam Ninh, sinh 1943, hi sinh 26/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Bảy

  Nguyên quán Kim Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Bảy, nguyên quán Kim Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh hi sinh 18 - 7 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...