Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Xuân Đá

Nguyên quán Vĩnh Lạc - Kiến Xương - Thái Bình

Sinh 1959

Hi sinh 9/1/1982

Cấp bậc Tiểu đội trưởng

Đơn vị D6 E 165

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 1, Thị Trấn, , Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
ĐT: 0663761022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Đá

  Nguyên quán Phú Lâm - Yên Sơn - Hà Tuyên

  Liệt sĩ Trần Xuân Đá, nguyên quán Phú Lâm - Yên Sơn - Hà Tuyên, sinh 1943, hi sinh 08/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Đá

  Nguyên quán Vĩnh Lạc - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Xuân Đá, nguyên quán Vĩnh Lạc - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 09/01/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Đá

  Nguyên quán Phú Lâm - Yên Sơn - Hà Tuyên

  Liệt sĩ Trần Xuân Đá, nguyên quán Phú Lâm - Yên Sơn - Hà Tuyên, sinh 1943, hi sinh 8/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Đá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 9/1/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Bến Cầu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...