Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Xuân Đẳng

Sinh 1950

Hi sinh 15/1/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Đẳng

  Nguyên quán Đông Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Xuân Đẳng, nguyên quán Đông Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 15/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Đẳng

  Nguyên quán Đông Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Xuân Đẳng, nguyên quán Đông Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 15/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đẳng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Châu Bắc - Xã Hoài Châu Bắc - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đẳng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Trừng Xá - Xã Trừng Xá - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...