Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Xuân Hùng

Sinh 1955

Hi sinh 14/10/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Hùng

  Nguyên quán Xuân Tân - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trần Xuân Hùng, nguyên quán Xuân Tân - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1941, hi sinh 10/04/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Hùng

  Nguyên quán Trung Nghĩa - Thanh Thủy - Phú Thọ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hùng, nguyên quán Trung Nghĩa - Thanh Thủy - Phú Thọ, sinh 1956, hi sinh 30/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Hùng

  Nguyên quán Trung Nghĩa - Thanh Thủy - Phú Thọ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hùng, nguyên quán Trung Nghĩa - Thanh Thủy - Phú Thọ, sinh 1956, hi sinh 30/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Hùng

  Nguyên quán Thụy Hồng - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Xuân Hùng, nguyên quán Thụy Hồng - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1955, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Xuân Hùng

  Nguyên quán P.Thắng - P.Vân - Ninh Bình

  Liệt sĩ Trần Xuân Hùng, nguyên quán P.Thắng - P.Vân - Ninh Bình, sinh 1949, hi sinh 2/5/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...