Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Xuân Thành

Sinh 1942

Hi sinh 8/7/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Thành

  Nguyên quán Văn Mỹ Tam Thanh - Vụ Bản - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Xuân Thành, nguyên quán Văn Mỹ Tam Thanh - Vụ Bản - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 09/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Thành

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Xuân Thành, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1942, hi sinh 07/08/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Thành

  Nguyên quán Quang Trung - Thanh Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trần Xuân Thành, nguyên quán Quang Trung - Thanh Hoá - Thanh Hoá, sinh 1944, hi sinh 03/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Thành

  Nguyên quán Hợp Lý - Lý Nhân - Nam Hà

  Liệt sĩ Trần Xuân Thành, nguyên quán Hợp Lý - Lý Nhân - Nam Hà, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Xuân Thành

  Nguyên quán Quang Trung - Thanh Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trần Xuân Thành, nguyên quán Quang Trung - Thanh Hoá - Thanh Hóa, sinh 1944, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...