Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Xuân Thuỷ

Sinh 1947

Hi sinh 1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã úc Kỳ - Xã Úc Kỳ - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ĐT: 02803.867.583 - 02803.507.309 - 0912.478.061 (trưởng phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Cẩm Phúc - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Xuân Thuỷ, nguyên quán Cẩm Phúc - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1954, hi sinh 09/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Cẩm Phúc - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Xuân Thuỷ, nguyên quán Cẩm Phúc - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1954, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tây Giang - Xã Tây Giang - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại Tràng An - Xã Tràng An - Huyện Bình Lục - Hà Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...