Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần thị Bé Ba

Nguyên quán Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1952

Hi sinh 12/04/1971

Cấp bậc chiến Sĩ

Đơn vị Hậu cần Tỉnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần thị Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Trần thị Ba

  Nguyên quán Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Trần thị Ba, nguyên quán Châu Thành - An Giang, sinh 1952, hi sinh 04/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Trần Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 9/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thị Ba

  Nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Ba, nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1945, hi sinh 20/04/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...