Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần văn Chinh

Sinh 1946

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
137 đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3731922 - (064)3825105 (UBND)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Chinh

  Nguyên quán Xuân Phú - Phú Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trần Văn Chinh, nguyên quán Xuân Phú - Phú Xuân - Thanh Hoá hi sinh 05/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Chinh

  Nguyên quán Vũ Cao - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Trần Văn Chinh, nguyên quán Vũ Cao - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1953, hi sinh 30/08/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Chinh

  Nguyên quán Vũ Cao - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Trần Văn Chinh, nguyên quán Vũ Cao - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1953, hi sinh 30/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Chinh

  Nguyên quán Xuân Phú - Phú Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trần Văn Chinh, nguyên quán Xuân Phú - Phú Xuân - Thanh Hóa hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Xem thêm các kết quả khác...