Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần văn Chính

Sinh 1948

Hi sinh 20/3/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
137 đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3731922 - (064)3825105 (UBND)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn CHÍNH

  Nguyên quán Vạn Thắng - Vạn Ninh - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Trần Văn CHÍNH, nguyên quán Vạn Thắng - Vạn Ninh - Khánh Hòa, sinh 1915, hi sinh 2502/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Trần Văn Chính

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Chính, nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang hi sinh 05/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Trần Văn Chính

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Chính, nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang hi sinh 05/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ TRẦN VĂN CHÍNH

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ TRẦN VĂN CHÍNH, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Văn Chính

  Nguyên quán Quang Vinh - An Thị - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trần Văn Chính, nguyên quán Quang Vinh - An Thị - Hải Hưng hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...