Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần văn Chúc

Sinh 1938

Hi sinh 20/7/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
137 đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3731922 - (064)3825105 (UBND)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Chúc

  Nguyên quán Quảng Phúc - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trần Văn Chúc, nguyên quán Quảng Phúc - Quảng Xương - Thanh Hóa hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Trần Văn Chúc

  Nguyên quán Hợp Thành - Yên Bình - Tam Điệp - Ninh Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Chúc, nguyên quán Hợp Thành - Yên Bình - Tam Điệp - Ninh Bình, sinh 1956, hi sinh 31/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Chúc

  Nguyên quán Bình Ca - Yên Sơn - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Trần Văn Chúc, nguyên quán Bình Ca - Yên Sơn - Tuyên Quang, sinh 1956, hi sinh 15/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Chúc

  Nguyên quán Quảng Phúc - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trần Văn Chúc, nguyên quán Quảng Phúc - Quảng Xương - Thanh Hóa hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Trần Văn Chúc

  Nguyên quán Hợp Thành - Yên Bình - Tam Điệp - Ninh Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Chúc, nguyên quán Hợp Thành - Yên Bình - Tam Điệp - Ninh Bình, sinh 1956, hi sinh 31/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...