Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần văn Cơ

Sinh 1920

Hi sinh 25/5/1963

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
137 đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3731922 - (064)3825105 (UBND)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Sơn Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Sơn Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1943, hi sinh 28/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Long Xuyên - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Long Xuyên - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1933, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Việt Lập - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Việt Lập - Tân Yên - Hà Bắc hi sinh 25/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Long Xuyên - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Long Xuyên - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1933, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Xem thêm các kết quả khác...