Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần văn Cu

Hi sinh 10/8/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
137 đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3731922 - (064)3825105 (UBND)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Cu

  Nguyên quán Mỹ Phước - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Trần Văn Cu, nguyên quán Mỹ Phước - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1939, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Trần Văn Cu

  Nguyên quán Bình Hòa Tây - Mộc Hóa - Kiến Trường

  Liệt sĩ Trần Văn Cu, nguyên quán Bình Hòa Tây - Mộc Hóa - Kiến Trường, sinh 1940, hi sinh 01/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 3. Liệt sĩ Trần Văn Cu

  Nguyên quán Phước Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Cu, nguyên quán Phước Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 10/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Xem thêm các kết quả khác...