Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần văn Hảo

Hi sinh 24/6/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
137 đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3731922 - (064)3825105 (UBND)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hảo

  Nguyên quán Thanh Long - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Hảo, nguyên quán Thanh Long - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hảo

  Nguyên quán Sơn Phú - Hương Sơn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Hảo, nguyên quán Sơn Phú - Hương Sơn - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hảo

  Nguyên quán Quảng Ninh - Quảng Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Hảo, nguyên quán Quảng Ninh - Quảng Trạch - Quảng Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hảo

  Nguyên quán Nghi Xã - Nghi lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Hảo, nguyên quán Nghi Xã - Nghi lộc - Nghệ An, sinh 1937, hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hảo

  Nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Hảo, nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1934, hi sinh 13/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...