Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần văn Hổ

Hi sinh 1961

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
137 đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3731922 - (064)3825105 (UBND)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hổ

  Nguyên quán Vĩnh Hải - TP Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Trần Văn Hổ, nguyên quán Vĩnh Hải - TP Nha Trang - Khánh Hòa, sinh 1958, hi sinh 15/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hổ

  Nguyên quán Bến Tre

  Liệt sĩ Trần Văn Hổ, nguyên quán Bến Tre, sinh 1952, hi sinh 12/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hổ

  Nguyên quán Bến Tre

  Liệt sĩ Trần Văn Hổ, nguyên quán Bến Tre, sinh 1952, hi sinh 03/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hổ

  Nguyên quán Vĩnh Hải - TP Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Trần Văn Hổ, nguyên quán Vĩnh Hải - TP Nha Trang - Khánh Hòa, sinh 1958, hi sinh 15/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hổ

  Nguyên quán Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Hổ, nguyên quán Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 01/06/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...