Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Triệu Ngọc Đường

Sinh 1957

Hi sinh 30/1/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Triệu Ngọc Đường

  Nguyên quán Mai Trung - Hiệp Hòa - Bắc Giang

  Liệt sĩ Triệu Ngọc Đường, nguyên quán Mai Trung - Hiệp Hòa - Bắc Giang, sinh 1957, hi sinh 30/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Triệu Ngọc Đường

  Nguyên quán Mai Trung - Hiệp Hòa - Bắc Giang

  Liệt sĩ Triệu Ngọc Đường, nguyên quán Mai Trung - Hiệp Hòa - Bắc Giang, sinh 1957, hi sinh 30/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Triệu Hải Đường

  Nguyên quán Đông Xuân - Đông Quan - Thái Bình

  Liệt sĩ Triệu Hải Đường, nguyên quán Đông Xuân - Đông Quan - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 15/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Triệu Hải Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Hải Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Long - Phường Sơn Giang - Thị xã Phước Long - Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...