Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Triệu Văn Bút

Sinh 1945

Hi sinh 16/12/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Triệu Văn Bút

  Nguyên quán Phong Mầu - Trùng Khánh - Cao Lạng

  Liệt sĩ Triệu Văn Bút, nguyên quán Phong Mầu - Trùng Khánh - Cao Lạng, sinh 1945, hi sinh 16/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Triệu Văn Bút

  Nguyên quán Phong Mầu - Trùng Khánh - Cao Lạng

  Liệt sĩ Triệu Văn Bút, nguyên quán Phong Mầu - Trùng Khánh - Cao Lạng, sinh 1945, hi sinh 16/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Văn Bút

  Nguyên quán Thanh Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Chu Văn Bút, nguyên quán Thanh Lương - Nghệ An, sinh 1942, hi sinh 8/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Bút

  Nguyên quán Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đặng Văn Bút, nguyên quán Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Khê - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...