Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trịnh Bính Quân

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trịnh Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Bính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Sơn Nam - Xã Xuân Sơn Nam - Huyện Đồng Xuân - Phú Yên
 2. Liệt sĩ Trịnh Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đức Hòa - Xã Đức Hòa - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Trịnh Xuân Bính

  Nguyên quán Yên Bai - Yên Định - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Bính, nguyên quán Yên Bai - Yên Định - Thanh Hoá, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Xuân Bính

  Nguyên quán Yên Bai - Yên Định - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Bính, nguyên quán Yên Bai - Yên Định - Thanh Hóa, sinh 1948, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...