Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trịnh Sĩ Tâm

Hi sinh 15/10/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Đồng Tháp - Xã Mỹ Trà - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
30 tháng 4 Phường 1 Thành phố Cao Lãnh
ĐT: 067 3851 459 - 067.3851601 (UBND tp)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trịnh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 12/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 4. Liệt sĩ liệt Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ liệt Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thị trấn Prao - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...