Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trịnh Thanh Oai

Nguyên quán Châu Sơn - Phú Xuyên - Hà Tây

Sinh 1946

Hi sinh 15/5/1969

Cấp bậc B1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trịnh Thanh Oai

  Nguyên quán Châu Sơn - Phú Xuyên - Hà Tây

  Liệt sĩ Trịnh Thanh Oai, nguyên quán Châu Sơn - Phú Xuyên - Hà Tây, sinh 1946, hi sinh 15/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Thanh Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thanh Oai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Châu Can - Xã Châu Can - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Trịnh Thanh Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thanh Oai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Đình Oai

  Nguyên quán Vĩnh Linh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trịnh Đình Oai, nguyên quán Vĩnh Linh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...