Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trịnh Văn Hoàng

Sinh 1945

Hi sinh 9/7/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trịnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Hoằng Kim - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hoàng, nguyên quán Hoằng Kim - Hoằng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1945, hi sinh 09/07/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Bình Sơn - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hoàng, nguyên quán Bình Sơn - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 16/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Trịnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Bình Sơn - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hoàng, nguyên quán Bình Sơn - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 16/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Trịnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Hoằng Kim - Hoằng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hoàng, nguyên quán Hoằng Kim - Hoằng Hoá - Thanh Hóa, sinh 1945, hi sinh 9/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Cầu Kè - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
 6. Xem thêm các kết quả khác...