Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trung

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trung

  Nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trung, nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trung

  Nguyên quán Bình Thủy - Châu Phú - An Giang

  Liệt sĩ Trung, nguyên quán Bình Thủy - Châu Phú - An Giang hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Trung

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Trung, nguyên quán An Giang hi sinh 08/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Trung

  Nguyên quán An Điền - Bến Cát

  Liệt sĩ Trung, nguyên quán An Điền - Bến Cát hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Liệt sĩ Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...