Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Bảo Sơn

Hi sinh 21/7/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Bảo

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Bảo, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Bảo

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Bảo, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1953, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...