Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Bảo

Sinh 1952

Hi sinh 6/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Bảo

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Bảo, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Bảo

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Bảo, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1953, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Bảo

  Nguyên quán Ninh Thạnh - Thị xã Tây Ninh - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trương Văn Bảo, nguyên quán Ninh Thạnh - Thị xã Tây Ninh - Tây Ninh, sinh 1943, hi sinh 16/05/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...