Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Bảo

Sinh 1953

Hi sinh 8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Bảo

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Bảo, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Bảo

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Bảo, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1953, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Văn Bảo

  Nguyên quán Ninh Thạnh - Thị xã Tây Ninh - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trương Văn Bảo, nguyên quán Ninh Thạnh - Thị xã Tây Ninh - Tây Ninh, sinh 1943, hi sinh 16/05/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...