Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Bổ

Sinh 1932

Hi sinh 7/5/1953

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Bổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Giang - Xã Bình Giang - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Bổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Bổ

  Nguyên quán Vĩnh Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Phạm Bổ, nguyên quán Vĩnh Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa, sinh 1917, hi sinh 12/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Trần Bổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Thủ Đức - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...