Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Bồi

Sinh 1944

Hi sinh 5/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Bồi

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Bồi, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Bồi

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Bồi, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Văn Bồi

  Nguyên quán Vĩnh Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Trương Văn Bồi, nguyên quán Vĩnh Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa hi sinh 07/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Trương Văn Bồi

  Nguyên quán Vĩnh Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Trương Văn Bồi, nguyên quán Vĩnh Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa hi sinh 7/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 5. Xem thêm các kết quả khác...