Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Công Đón

Sinh 1943

Hi sinh 28/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Công Đón

  Nguyên quán Kỳ tấn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trương Công Đón, nguyên quán Kỳ tấn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh hi sinh 28/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Cao Đón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đón, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Trần Đón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đón, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Giang - Xã Bình Giang - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đỗ Đón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đón, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...