Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Đ Khương

Hi sinh 1978

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam
ĐT: 0510.3747112 (UBND huyện)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Đ Liêu

  Nguyên quán Tiêu Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình

  Liệt sĩ Trương Đ Liêu, nguyên quán Tiêu Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình hi sinh 12/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Trương Đ Liêu

  Nguyên quán Tiêu Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình

  Liệt sĩ Trương Đ Liêu, nguyên quán Tiêu Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình hi sinh 12/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Trương Đ Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đ Liêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Hưng Nguyên - Xã Hưng Châu - Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Trương Đ . Nhuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đ . Nhuế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thị trấn Nông Trường Việt trung - Thị trấn NT Việt Trung - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...