Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Đình Thạch

Hi sinh 27/1/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Đình Thạch

  Nguyên quán Nghĩa Mỹ - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trương Đình Thạch, nguyên quán Nghĩa Mỹ - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Đình Thạch

  Nguyên quán Nghĩa Mỹ - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trương Đình Thạch, nguyên quán Nghĩa Mỹ - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh hi sinh 27/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Ngọc Thạch

  Nguyên quán Trung Dũng - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Trương Ngọc Thạch, nguyên quán Trung Dũng - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 18/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Trương Ngọc Thạch

  Nguyên quán Ninh Hợp - Khánh Ninh - Phú khánh

  Liệt sĩ Trương Ngọc Thạch, nguyên quán Ninh Hợp - Khánh Ninh - Phú khánh, sinh 1960, hi sinh 27/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...