Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Hồng Hồng

Sinh 1955

Hi sinh 21/4/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự thị xã Long Khánh
Đường CMT8, phường Xuân An, TX Long Khánh
ĐT: 3879119-3879117
Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tiên Cẩm - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Công Hồng

  Nguyên quán Cẩm Phong - Cẩm Thủy - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trương Công Hồng, nguyên quán Cẩm Phong - Cẩm Thủy - Thanh Hóa hi sinh 21/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Trương Đức Hồng

  Nguyên quán Yên Tiến - ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Trương Đức Hồng, nguyên quán Yên Tiến - ý Yên - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 30/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trương Hồng Công

  Nguyên quán Hà Bắc

  Liệt sĩ Trương Hồng Công, nguyên quán Hà Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...