Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Hữu Liêm

Sinh 1933

Hi sinh 27/10/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Hữu Liêm

  Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Hữu Liêm, nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1933, hi sinh 27 - 10 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Hữu Liêm

  Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Hữu Liêm, nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1933, hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Liêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh mỹ - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ TrươngLiêm

  Nguyên quán Phú Phong - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ TrươngLiêm, nguyên quán Phú Phong - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1964, hi sinh 16/11/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...