Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Ng Thông

Nguyên quán Minh Quán - Trấn Yên - Yên Bái

Sinh 1941

Hi sinh 13/3/1971

Cấp bậc S2

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Ng Thông

  Nguyên quán Minh Quán - Trấn Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Trương Ng Thông, nguyên quán Minh Quán - Trấn Yên - Yên Bái, sinh 1941, hi sinh 13/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Ng Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ng Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ NG THÔNG

  Nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NG THÔNG, nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1933, hi sinh 13/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Trương Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 3/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Cát - Xã Mỹ Cát - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...