Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn

Hi sinh 25/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn

  Nguyên quán Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn, nguyên quán Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ An hi sinh 26/02/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn

  Nguyên quán Hà Trung - Bá Thước - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn, nguyên quán Hà Trung - Bá Thước - Thanh Hoá hi sinh 25 - 07 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn

  Nguyên quán 13/2 - Nguyễn Bá Tòng - Sài Gòn

  Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn, nguyên quán 13/2 - Nguyễn Bá Tòng - Sài Gòn, sinh 1941, hi sinh 17/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn

  Nguyên quán Số 13/02 - Nhuyễn Bá Tòng - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn, nguyên quán Số 13/02 - Nhuyễn Bá Tòng - Hồ Chí Minh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
 5. Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn

  Nguyên quán Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn, nguyên quán Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ An hi sinh 26/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...