Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Quang Đảo

Sinh 1950

Hi sinh 11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Minh - Xã Tịnh Minh - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động Thương binh và xã hội
Thôn Trường Thọ Tây, TT Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh
ĐT: 055. 3673776 - 055 3841568
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN SƠN TỊNH

ĐT: 055 3842180 - 0982527889

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Đảo

  Nguyên quán đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Đảo, nguyên quán đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 23/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Đảo

  Nguyên quán đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Đảo, nguyên quán đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 23/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Đảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 23/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Đảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 3/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Pleiku - Thành phố Pleiku - Gia Lai
 5. Xem thêm các kết quả khác...