Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Quang Thảo

Sinh 1943

Hi sinh 29/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Quang Thảo

  Nguyên quán Nghệ An

  Liệt sĩ Trương Quang Thảo, nguyên quán Nghệ An, sinh 1943, hi sinh 29/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trương Quang Thảo

  Nguyên quán Nghệ An

  Liệt sĩ Trương Quang Thảo, nguyên quán Nghệ An, sinh 1943, hi sinh 29/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trương Thảo

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Thảo, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Thảo

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Thảo, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1938, hi sinh 23/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...