Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Thị Dỏ

Sinh 1947

Hi sinh 10/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Thị Dỏ

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Thị Dỏ, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 01/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Thị Dỏ

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Thị Dỏ, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 10/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Thị Dỏ

  Nguyên quán Gio Mỹ - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Dương Thị Dỏ, nguyên quán Gio Mỹ - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 30 - 12 - 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Mỹ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thị Dỏ

  Nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lê Thị Dỏ, nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1956, hi sinh 24 - 12 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đại - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...