Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Thông

Sinh 1937

Hi sinh 3/3/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Cát - Xã Mỹ Cát - Huyện Phù Mỹ - Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
ĐT: 056.2235007

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Xã Bình Lâm - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 2/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Long - Xã Tịnh Long - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Trương Ng Thông

  Nguyên quán Minh Quán - Trấn Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Trương Ng Thông, nguyên quán Minh Quán - Trấn Yên - Yên Bái, sinh 1941, hi sinh 13/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Thông

  Nguyên quán Phước Chỉ - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trương Văn Thông, nguyên quán Phước Chỉ - Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 19/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...