Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Tìm

Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Hi sinh 15/5/1947

Cấp bậc Đội viên du kích

Đơn vị Xã Vĩnh Giang

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Tìm

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Tìm, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 15 - 05 - 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Tìm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Tìm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Thị Tìm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Tìm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Tìm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tìm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Phú - Xã Hoài Phú - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...