Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Văn Bảo

Nguyên quán Ninh Thạnh - Thị xã Tây Ninh - Tây Ninh

Sinh 1943

Hi sinh 16/05/1963

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Văn Bảo

  Nguyên quán Hậu Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trương Văn Bảo, nguyên quán Hậu Lộc - Thanh Hóa hi sinh 18/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trương Văn Bảo

  Nguyên quán Ninh Thạnh - TX Tây Ninh - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trương Văn Bảo, nguyên quán Ninh Thạnh - TX Tây Ninh - Tây Ninh, sinh 1943, hi sinh 16/05/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòa Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trương Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 18/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trương Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hoà Thành - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...